تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار (SMART)

divider
تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار (SMART)

تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار یا Sustainable Maintenance and Repair Techniques(SMART) به مجموعه ای از روش ها، تکنیک ها و فرآیندهایی گفته می شود که در افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش مصرف انرژی در طول عمر تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها برای بهبود راندمان و بهره وری تجهیزات، افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات طراحی شده اند.

 • تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار SMART :

 • Specific: دقیق روشن باشد، فرمول و تعریف این شاخص کامل مشخص و شفاف است.
 • Measurable: قابل اندازه گیری باشد، مقدار آن عددی و قابلیت اندازه گیری را از داده ها و سوابق نت را دارد.
 • Achievable: دست یافتنی باشد، هدف گذاری ۴۵ به ۵۰ برای سه ماه و ۴۵ به ۶۵ برای یک سال برای چنین شاخصی دست یافتنی است، البته امکانات و سیستم مدیریتی و پیگیری ها مدیریت شرط است.
 • Realistic: واقع بینانه باشد، در طول سه ماه از ۴۵ به ۵۰ درصد رسیدن واقع بینانه است و می توانید با تعریف اقدامات اصلاحی و پروژه های مناسب و توسعه آموزش و ارتقا مهارتهای پرسنل نت به آن رسید.
 • Time Bound: زمان بندی شده باشد، طرح برنامه دست یابی هدف در بازه های سه ماه و یک ساله بخوبی تعریف شده است.

در ادامه تعدادی از تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار را توضیح می دهیم:

تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار
 1. استفاده از قطعات باکیفیت بالا: استفاده از قطعات باکیفیت بالا، احتمال خرابی کمتری را در طول عمر تجهیزات به همراه دارد. همچنین، قطعات باکیفیت بالا نیاز به تعویض کمتری دارند و در نتیجه موجب کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات می شوند.
 2. روش های پیشگیرانه: استفاده از روش های پیشگیرانه، شامل تعمیرات دوره ای و نظارت منظم بر تجهیزات است که باعث کاهش نیاز به تعمیرات فوری و بروز خرابی ها می شود.
 3. استفاده از روش های بهینه سازی مصرف انرژی: استفاده از روش های بهینه سازی مصرف انرژی، شامل تعویض تجهیزات قدیمی با تجهیزات جدید و کارآمدتر، بهره وری انرژی و بهینه سازی سیستم های تهویه مطبوع، نورپردازی و سیستم های الکتریکی می شود. این روش ها موجب کاهش هزینه های انرژی و هزینه های نگهداری و تعمیرات می شوند.
 4. استفاده از روش های تعمیرات فوری: استفاده از روش های تعمیرات فوری به منظور افزایش سرعت تعمیرات و کاهش زمان توقف تجهیزات می باشد. این روش ها برای تعمیرات سریع و فوری در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند.
 5. استفاده از روشهای تعمیرات پیشگیرانه: استفاده از روش های تعمیرات پیشگیرانه، شامل تعمیرات دوره ای و نظارت منظم بر تجهیزات است که باعث کاهش نیاز به تعمیرات فوری و بروز خرابی ها می شود. این روش ها موجب کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینه های تولید می شوند.
 6. استفاده از روش های جدید تعمیرات: استفاده از روش های جدید تعمیرات، مانند تعمیرات با استفاده از فناوری های پیشرفته و تشخیص خودکار عیب ، باعث کاهش زمان توقف تجهیزات و هزینه های نگهداری وتعمیرات می شود. این روش ها معمولاً با استفاده از روش های هوشمند و فناوری های دیجیتالی طراحی شده اند و موجب کاهش هزینه ها و افزایش دقت تشخیص خطا می شوند.
 7. استفاده از سیستم های مانیتورینگ: استفاده از سیستم های مانیتورینگ، شامل استفاده از سیستم های رصد و نظارت بر مصرف انرژی و عملکرد تجهیزات است. این سیستم ها می توانند به طور خودکار عیب ها را شناسایی کنند و از بروز خرابی های جدی جلوگیری کنند.
 8. استفاده از روش های آموزش و آگاهی: استفاده از روشهای آموزش و آگاهی، شامل آموزش کارکنان در مورد روش های مناسب نگهداری و تعمیرات، تشخیص خطا و اصلاح آنها و استفاده از تجهیزات بهینه و کارآمد است. این روش ها موجب ارتقای دانش و مهارت کارکنان، کاهش خطاهای انسانی، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و افزایش عمر مفید تجهیزات می شوند.
 9. استفاده از تجهیزات قابل تعمیر: استفاده از تجهیزاتی که قابلیت تعمیر و تعویض قطعات آنها وجود داشته باشد، می تواند باعث افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینه هایتعمیرات و تعویض تجهیزات جدید شود.
 10. استفاده از تجهیزات با قابلیت بازیافت: استفاده از تجهیزاتی که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند، می تواند باعث کاهش آلودگی محیط زیست و هزینه های بازیافت باشد.
SMART

در کل، این تکنیک ها و روش های نگهداری و تعمیرات پایدار به منظور بهبود عملکرد و عمر مفید تجهیزات، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و افزایش بهره وری انرژی از طریق استفاده از روش های پیشگیرانه، بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از قطعات باکیفیت بالا، استفاده از روش های تعمیرات فوری و پیشگیرانه، استفاده از تجهیزات قابل تعمیر و با قابلیت بازیافت، استفاده از سیستم های مانیتورینگ و استفاده از روش های آموزش و آگاهی استفاده می کنند.

این روش ها به شرکت ها کمک می کنند تا بهره وری و کارایی خود را افزایش دهند، محیط زیست را حفظ کنند و همچنین هزینه های نگهداری و تعمیرات را کاهش دهند. به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک های پایدار نگهداری و تعمیرات، شرکت ها می توانند هزینه های خود را کاهش دهند و در عین حال محیط زیست را حفظ کنند.

11 5/ 4.5