پروژه های انجام شده

divider
logo of cargo and passenger transportation organization of Shiraz

سامانه نگهداري و تعميرات آراد، سازمان حمل بار و مسافر شيراز

Logo of Bandar Abbas Motor Services Organization

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS سازمان خدمات موتوري بندرعباس

logo of Isfahan Bus Unit Company

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS شركت واحد اتوبوسراني اصفهان

logo of Isfahan scientific and research town

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

logo of Nik Andish Engineering Company

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS شركت مهندسي نيك انديش

logo of Kashan and suburbs bus organization

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS سازمان اتوبوسراني كاشان و حومه

logo of Kashan Kavir steel

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS فولاد كوير كاشان

logo of Khomeini Shahr Municipality Public Transportation Organization and Suburbs

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS سازمان حمل و نقل جمعي شهرداري خميني شهر و حومه

logo of CNG

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS جايگاه های CNG اصفهان

logo of the Fisheries Organization

سيستم جامع نگهداري و تعميرات CMMS صنايع شيلاتی ايران گواتر پسابندر

logo of Isfahan Bus Unit Company

سامانه ارزيابي عملكرد بر پايه روش 360 درجه شركت اتوبوسراني اصفهان و حومه

logo of Khomeini Shahr Municipality Public Transportation Organization and Suburbs

سامانه كنترل و مديريت ناوگان حمل و نقل(AVL) سازمان اتوبوسراني خميني شهر

logo of Khomeini Shahr Fire Department

سامانه كنترل و مديريت ناوگان حمل و نقل(AVL) سازمان آتش نشاني خميني شهر

logo of Zarin Shahr

سامانه كنترل و مديريت ناوگان حمل و نقل(AVL) سازمان حمل بار و مسافر زرين شهر

logo of Isfahan Bus Unit Company

سامانه كنترل تردد اتوبوس در تعميرگاه و شاپ هاي شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه با استفاده از تكنولوژي IBEACON

logo defualt2X

آماده صحبت کردن هستید؟

اگر ایده ای در ذهن دارید ما را در کنار خود ببینید.