محصولات ما

divider
2024-04-07T12:13:26+03:30

سامانه ارزیابی عملکرد

سامانه ارزیابی عملکرد (Performance Appraisal) آنچه در این مقاله می‌خوانید: سامانه ارزیابی عملکرد چیست؟ اهداف ارزیابی عملکرد در سازمان پروژه‌های تحویل داده شده سامانه ارزیابی عملکرد [...]

2024-04-06T13:40:52+03:30

آیبیکن (iBEACON)

آیبیکن(ibeacon) آنچه در این مقاله می‌خوانید: آیبیکن چیست؟ متدولوژی های پیاده سازی سیستم های مبتنی بر آیبیکن مراحل انجام کار پروژه‌های تحویل داده شده BEACON آیبیکن [...]

2024-04-08T11:09:18+03:30

کنترل ناوگان با ردیاب

کنترل ناوگان با ردیاب AVL آنچه در این مقاله می‌خوانید: نرم افزار کنترل ناوگان کاربرد نرم افزارهای مدیریت ناوگان بخش های اصلی سامانه مدیریت ناوگان پروژه‌های تحویل داده شده AVL [...]

2024-04-06T11:16:30+03:30

تبلت صنعتی

تبلت صنعتی آنچه در این مقاله می‌خوانید:تعریف تبلت صنعتی مدل LIAAمزایای LIAAکاربرد های تبلت صنعتی تعریف تبلت صنعتی مدل LIAA این تبلت صنعتی به صورت [...]

logo defualt2X

آماده صحبت کردن هستید؟

اگر ایده ای در ذهن دارید ما را در کنار خود ببینید.