سامانه ارزیابی عملکرد (Performance Appraisal)

divider
Performance evaluation system

سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یک بررسی منظم از عملکرد شغلی یک کارمند و سهم کلی در یک شرکت است.

تعریف ارزیابی عملکرد همچنین به عنوان «بررسی سالانه»، «ارزیابی کارمندان» شناخته می‌شود. در این فرآیند، مهارت، دستاوردها و رشد کارمند یا عدم وجود آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شرکت‌ها از سیستم ارزیابی‌ عملکرد برای بازخورد به شکلی صحیح‌تر و روشن‌تر در کار و توجیه افزایش دستمزدها و پاداش‌ها و همچنین تصمیم‌گیری در مورد خاتمه کار استفاده می‌کنند.

ارزشیابی عملکرد می‌تواند در هر زمان معینی انجام شود اما بیشتر سازمان‌ها و مدیران به علت صرفه‌جویی در هزینه و زمان این کار را ۶ ماهه یا سالانه انجام می‌دهند.

  • اهداف ارزیابی عملکرد در سازمان

  1. شناسایی نقاط قوت و ضعف کارمندان برای قرار دادن افراد مناسب در مشاغل مناسب
  2. حفظ و ارزیابی پتانسیل موجود در فرد برای رشد و توسعه بیشتر
  3. ارائه بازخورد به کارکنان در مورد عملکرد و وضعیت مرتبط با آن‌ها
  4. حذف فرآیند گردش فرمهای کاغذی وصرفه جویی در اتلاف زمان
  5. سهولت در اتخاذ تصمیمیات مدیریتی
  6. توسعه منابع انسانی و در نتیجه بهبود کیفیت ارائه خدمات
Objectives of performance evaluation

پروژه‌های تحویل داده شده

divider
logo of Isfahan Bus Unit Company

سامانه ارزيابي عملكرد بر پايه روش 360 درجه شركت اتوبوسراني اصفهان و حومه

logo defualt2X

آماده صحبت کردن هستید؟

اگر ایده ای در ذهن دارید ما را در کنار خود ببینید.