نگهداری و تعمیرات

کلمه نگهداری و تعمیرات به مجموعه اقدامات به منظور نگهداشتن تجهيزات در سطح قابل قبول و یا بازگرداندن تجهيزات معيوب به چرخه استفاده اطلاق می شود.

نتيجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ قابليت عملياتی، تداوم و استمرار عملياتی تجهيزات براي شرایط مختلف خواهد بود.

به طور کلی اهداف سيستم نگهداري و تعميرات در یک واحد عبارتند از پاسخگویی کارها، رسیدگی موثر و سریع در هنگام نياز به فعاليتهاي پيشگيري و اصلاحی به منظور حفظ آن واحد در سطح استاندارد و قابل قبول.

نرم افزار نگهداري و تعميرات نمی تواند کار یک تکنسین ماهر را به پایان برساند. آنچه می تواند انجام دهد این است که ادامه…

مقاله های موجود با موضوع نگهداری و تعمیرات:

divider

شهریور 1402

دلایل سرمایه گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات

توسط |2023-09-20T12:46:22+03:3029 شهریور 1402|مقالات|

دلایل سرمایه گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات قبل از بررسی دلایل سرمایه‌گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات باید دانست که سیستم نگهداری و تعمیرات یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای [...]

مرداد 1402

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

توسط |2023-09-03T09:18:37+03:3018 مرداد 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ریشه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM): ريشه RCM به سال های قبل از 1960 برمي گردد، زمانی كه شركت [...]

تیر 1402

اردیبهشت 1402

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط(CBM)

توسط |2023-09-03T09:18:22+03:3030 اردیبهشت 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط Condition-based Maintenance (Cbm) یک روش پیشگیرانه در نگهداری تجهیزات و دستگاه‌ها است. در این روش، برای [...]

بهمن 1400

دی 1400

مهر 1400

شهریور 1400

نحوه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

توسط |2023-05-13T11:37:39+03:307 شهریور 1400|مقالات|

چه زمانی باید از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM استفاده کنید؟ سوالات مربوط به اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه باید به عنوان بخشی از بحث گسترده تری به نام [...]

رفتن به بالا