نگهداری و تعمیرات

کلمه نگهداری و تعمیرات به مجموعه اقدامات به منظور نگهداشتن تجهيزات در سطح قابل قبول و یا بازگرداندن تجهيزات معيوب به چرخه استفاده اطلاق می شود.

نتيجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی، حفظ قابليت عملياتی، تداوم و استمرار عملياتی تجهيزات براي شرایط مختلف خواهد بود.

به طور کلی اهداف سيستم نگهداري و تعميرات در یک واحد عبارتند از پاسخگویی کارها، رسیدگی موثر و سریع در هنگام نياز به فعاليتهاي پيشگيري و اصلاحی به منظور حفظ آن واحد در سطح استاندارد و قابل قبول.

نرم افزار نگهداري و تعميرات نمی تواند کار یک تکنسین ماهر را به پایان برساند. آنچه می تواند انجام دهد این است که ادامه…

مقاله های موجود با موضوع نگهداری و تعمیرات:

divider

اردیبهشت 1403

اسفند 1402

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک (RBM)

توسط |2024-04-28T08:19:12+03:308 اسفند 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک (RBM) آنچه در این مقاله می‌خوانید: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک (RBM) مزایای استفاده از RBM آیا نگهداری و تعميرات مبتنی بر [...]

آذر 1402

نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM)

توسط |2024-04-29T13:49:53+03:3022 آذر 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM) آنچه در این مقاله می‌خوانید: نگهداری و تعمیرات اصلاحی (CM) مراحل فرآیند نگهداری و تعمیرات اصلاحی مزایا و معایب نگهداری و تعمیرات اصلاحی تفاوت های [...]

آبان 1402

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب (Lean TPM)

توسط |2024-05-08T10:47:30+03:3027 آبان 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب (Lean TPM) آنچه در این مقاله می‌خوانید: نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب (Lean TPM) هدف نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر [...]

مهر 1402

نگهداری و تعمیرات برنامه‌ ریزی شده(Planned maintenance and repair)

توسط |2024-05-01T09:05:05+03:3018 مهر 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (Planned maintenance and repair) آنچه در این مقاله می‌خوانید: نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (Planned maintenance and repair) گردش کار تعمیر و نگهداری [...]

شهریور 1402

دلایل سرمایه گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات

توسط |2024-05-19T11:05:45+03:3029 شهریور 1402|مقالات|

دلایل سرمایه گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات قبل از بررسی دلایل سرمایه‌گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات باید دانست که سیستم نگهداری و تعمیرات یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای [...]

مرداد 1402

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

توسط |2024-04-29T13:58:52+03:3018 مرداد 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) آنچه در این مقاله می‌خوانید: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ریشه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان مراحل انجام [...]

تیر 1402

تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار (SMART)

توسط |2024-04-29T11:15:00+03:303 تیر 1402|مقالات|

تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار (SMART) تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار یا Sustainable Maintenance and Repair Techniques(SMART) به مجموعه ای از روش ها، تکنیک ها و فرآیندهایی [...]

نگهداری و تعمیرات لحظه ای (IMR)

توسط |2024-05-08T11:36:57+03:3028 خرداد 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات لحظه ای (IMR) آنچه در این مقاله می‌خوانید: نگهداری و تعمیرات لحظه ای (IMR) فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات لحظه ای >f="#اهمیت نگهداری و تعمیرات لحظه ای">اهمیت نگهداری [...]

رفتن به بالا