مقالات موجود:

اسفند 1402

بهمن 1402

آذر 1402

آبان 1402

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب (Lean TPM)

توسط |2023-11-18T09:04:20+03:3027 آبان 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب (Lean TPM) نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ناب یا (Lean TPM)Lean Total Productive maintenance and repair یک رویکرد یکپارچه برای بهبود [...]

شهریور 1402

دلایل سرمایه گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات

توسط |2023-11-04T11:48:22+03:3029 شهریور 1402|مقالات|

دلایل سرمایه گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات قبل از بررسی دلایل سرمایه‌گذاری در سیستم نگهداری و تعمیرات باید دانست که سیستم نگهداری و تعمیرات یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای [...]

مرداد 1402

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

توسط |2023-11-11T08:55:47+03:3018 مرداد 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ریشه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM): ريشه RCM به سال های قبل از 1960 برمي گردد، زمانی كه شركت [...]

تیر 1402

تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار (SMART)

توسط |2023-11-04T12:37:18+03:303 تیر 1402|مقالات|

تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار (SMART) تکنیک های نگهداری و تعمیرات پایدار یا Sustainable Maintenance and Repair Techniques(SMART) به مجموعه ای از روش ها، تکنیک ها و فرآیندهایی [...]

اردیبهشت 1402

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM)

توسط |2024-02-28T09:40:39+03:3030 اردیبهشت 1402|مقالات|

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط یا Condition-based maintenance and repairs(CBM) یک روش پیشگیرانه در نگهداری تجهیزات و دستگاه‌ها است. در این [...]

رفتن به بالا