نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه Preventive maintenance

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه که به اختصار PM نامیده می شود یک استراتژی نگهداری و تعمیرات منظم ،قبل از وقوع خرابی تجهیزات است.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM یکی از اولین واکنش ها به افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات بود. کارخانه داران دریافتند که سرمایه گذاری در امور نگهداری و تعمیرات مقرون به صرفه تر از تعویض و تعمیر مداوم تجهیزات است. ادامه…

مقاله های موجود با موضوع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه:

divider

شهریور 1400

نحوه پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

توسط |2023-05-13T11:37:39+03:307 شهریور 1400|مقالات|

چه زمانی باید از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM استفاده کنید؟ سوالات مربوط به اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه باید به عنوان بخشی از بحث گسترده تری به نام [...]

مرداد 1400

رفتن به بالا